[[Století]]: [["; echo $stoleti; echo ". století]] - '''[["; echo $stoleti+1; echo ". století]]''' - [["; echo $stoleti+2; echo ". století]]

"; echo "Roky: "; $start=$rok-5; $stop=$rok+5; for ($i=$start;$i<=$stop;$i++) {echo "[[$i]] ";} echo "
"; echo "== Události ==

"; echo "== Vědy a umění ==

"; echo "== Narození==

"; echo "== Úmrtí ==

"; echo "== Hlava státu ==

"; echo "[[Kategorie:"; echo $stoleti+1; echo ". století]]

"; echo "[[en:$rok]]
"; echo "
"; $dalsi=$rok+1; $predchozi=$rok-1; echo "
"; echo "<<$predchozi"; echo ""; echo "$dalsi>>"; echo "
"; ?>